Vår förening

Styrelsen

Ordförande: Vakant

Vice ordförande: Roger Gran, 0532-43021, 073-0461970, roger.gran@hotmail.com

Sekreterare: Ingemar Andersson 0532-71908, ingemarand48@hotmail.com

Kassör: Christer Boweden, 070-5760479, cboweden@hotmail.com

Övrig ledamot: Claes Kannesten 073-8016402, claes.kannesten@telia.com

Suppleanter: Karin Jensen, 070-7136965, Göran Gustavsson 0532-14866, och Renée Olsåker